Newsletter

Get our newsletter!

It seems that you have already subscribed to this list. Click here to update your profile.

A-Groep

De leden van de A-groep worden door de trainers zelf uit de reguliere groepen geselecteerd.

Bij deze selectie wordt rekening gehouden met aanleg voor het turnen en of de turnsters over de nodige basisvaardigheden beschikken zoals voldoende vormspanning, lichaamsbesef. Op deze manier kan de A-groep op een verantwoorde manier trainen op specifieke turnonderdelen die qua moeilijkheidsgraad en inspanningsniveau hoger liggen. De A-groep is voor de leden die het recreatieve turnen op een hoger niveau willen brengen, zonder naar het competitieturnen te moeten overstappen.

Hier kan je de lestijden terugvinden.

Fitlink